Tlačiť

1-Chloro-3,5-dimethoxybenzene ≥98%

Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování

B24834.06EA 44.46 EUR
B24834.06 B24834.22 B24834.14
1-Chloro-3,5-dimethoxybenzene ≥98%
1-Chloro-3,5-dimethoxybenzene
Vzorec: C₈H₉ClO₂
Mw: 172,61 g/mol
Teplota varu: 234 °C
Teplota tavenia: 32…36 °C
Teplota vzplanutia: 112 °C (233 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008382
Číslo CAS: 7051-16-3
EINECS: 230-330-2

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR