Tlačiť

4-Tolualdehyde, Sigma-Aldrich®

Dodávateľ: Merck
Varování


M-Clarity™ quality level = MQ300

SIALW306800-25KG-KEA 0 EUR
SIALW306800-25KG-K SIALW306800-10KG-K SIALW306800-1KG-K
4-Tolualdehyde, Sigma-Aldrich®
4-Tolualdehyde
Vzorec: C₈H₈O
Mw: 120,15 g/mol
Teplota varu: 205 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –6 °C
Hustota: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 72 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006954
Číslo CAS: 104-87-0
EINECS: 203-246-9

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR