Tlačiť

2,4-Diaminotoluene 98%

Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí

ACRO146602500EA 0 EUR
ACRO146602500 ACRO146600250 ACRO146600010
2,4-Diaminotoluene 98%
2,4-Diaminotoluene
Vzorec: C₇H₁₀N₂
Mw: 122,17 g/mol
Teplota varu: 283…285 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 97…101 °C
Teplota vzplanutia: 149 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007804
Číslo CAS: 95-80-7
EINECS: 202-453-1
OSN: 1709
ADR: 6.1,III

Order Now

Výsledky špecifikačného testu

Appearance Dark grey to brown Powder or crystals or flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 102 °C
HPLC ≥97.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR