Tlačiť

Benzyl thiocyanate ≥98%

Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí

B23902.30EA 124.42 EUR
B23902.30 B23902.18
Benzyl thiocyanate ≥98%
Benzyl thiocyanate
Vzorec: C₈H₇NS
Mw: 149,22 g/mol
Teplota varu: 230 °C
Teplota tavenia: 40…43 °C
Hustota: 1,32
Teplota vzplanutia: 110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001832
Číslo CAS: 3012-37-1
EINECS: 221-144-2
OSN: 2811
ADR: 6.1,III
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/80/41/2298041.jpg

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR