Tlačiť

Bifenyl (PCB č. 0), Sigma-Aldrich®

Dodávateľ: Merck
Varování


M-Clarity™ quality level = MQ300

SIALW312908-SAMPLEEA 0 EUR
SIALW312908-SAMPLE SIALW312908-10KG SIALW312908-1KG
Bifenyl (PCB č. 0), Sigma-Aldrich®
Bifenyl (PCB č. 0)
Vzorec: C₁₂H₁₀
Mw: 154,21 g/mol
Teplota varu: 255 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 68…70 °C
Hustota: 1,175 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003054
Číslo CAS: 92-52-4
EINECS: 202-163-5
OSN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,03346

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR