Tlačiť

Oxid hlinitý, intermediate surface area catalyst support

Dodávateľ: Thermo Scientific

Synonymá: Alumina C

43856.A7EA 933.23 EUR
43856.A7 43856.A1
Oxid hlinitý, intermediate surface area catalyst support
Oxid hlinitý
Vzorec: Al₂O₃
Mw: 101,96 g/mol
Teplota varu: 2980 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 2045 °C
Hustota: 3,94 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003424
Číslo CAS: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
REACH: 01-2119529248-35
Merck Index: 13,00355

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR