Tlačiť

Tetramethoxysilane 99%

Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí

ACRO203821000EA 0 EUR
ACRO203821000 ACRO203820025 ACRO203820250 ACRO203825000
Tetramethoxysilane 99%
Tetramethoxysilane
Vzorec: C₄H₁₂O₄Si
Mw: 152,22 g/mol
Teplota varu: 121 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –2 °C
Hustota: 1,03 g/cm³
Teplota vzplanutia: 26 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008341
Číslo CAS: 681-84-5
EINECS: 211-656-4
OSN: 2606
ADR: 6.1,I

Order Now

Výsledky špecifikačného testu

Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3670 to 1.3700 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR