Tlačiť

Hydroxid sodný 8 mol/l (8 N) vodný roztok, AVS TITRINORM volumetric solution

Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí

89745.290EA 45.37 EUR
89745.290
Hydroxid sodný 8 mol/l (8 N) vodný roztok, AVS TITRINORM volumetric solution
Hydroxid sodný
Vzorec: NaOH
Mw: 40 g/mol
Číslo MDL: MFCD00003548
Číslo CAS: 1310-73-2

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR