Tlačiť

Systém měření BSK, Bluetooth®, OxiTop®-IDS

Dodávateľ: WTW
WTWA209701EA 551.87 EUR
WTWA209701 705-1181 705-1182 662-2318 662-2319 WTWA209713 WTWA209723 WTWA209700 WTWA209702 662-2345 705-1183 662-2317 WTWA209732 WTWA209729 WTWA209727
Systém měření BSK, Bluetooth®, OxiTop®-IDS
Biologická spotřeba kyslíku (BOD) měřiče
OxiTop®-IDS (Intelligent Digital Sensors) je moderní měřicí přístroj využitelný se všemi respiračními testy. Díky své univerzálnosti je OxiTop®-IDS vhodný pro anaerobní i aerobní testování. Všechny hlavice lze použít zcela nezávisle na měřiči, můžete provádět normální měření BSK v rozmezí od jednoho do sedmi dnů.

  • průběžné zobrazení křivek
  • paralelní měření různých testů a metod
  • podsvícený grafický LCD displej podporuje zadávání parametrů a informací a průběžné sledování dosažených hodnot
  • není nutné provádět převod dat - přímé zadání objemu vzorku na vstupu (možnosti zadání jsou 22,7 / 43,5 / 97,0 / 164 / 250 / 365 / 432 ml)
  • rozmezí tlaku: 500 - 1250 hPa a OxiTop®-IDS/B: 500 - 1500 hPa
  • LED dioda indikuje stav: modrá dioda: Probíhá měření. Zelená: měření bylo dokončeno. Červená: nutné vložit novou baterii nebo tlak v nádobě překročil povolený limit
  • nastavitelné intervaly měření od 0,5 h do 180 dnů (pouze s přístrojem Multi 3620/3630 IDS)

Systém OxiTop® -IDS má rozšířený rozsah měření BSK až do 400000 mg/L pro průmyslové čistírny odpadních vod, jednotky jsou ideální pro měření půdní respirace, mikrobiologické aktivity, stanovení bioplynu a různých degradačních testů, např. plastů v mořské vodě.

Systém OxiTop®-IDS využívá připojení Bluetooth® pro snadné používání s jedním z víceparametrových přístrojů Multi 3630 IDS nebo Multi 3620 IDS. Pro stávající jednotky Multi je k dispozici aktualizace firmwaru na webu. To umožňuje navíc k všem aplikacím OxiTop® ještě měření pH / mV, vodivosti, rozpuštěného kyslíku a zákalu.

Objednávacie informácie: nabízíme sady vhodné pro většinu aplikací, obsahují měřicí hlavice, příslušné nádoby a další příslušenství. Příslušné jednotky jako je Multi 3620 IDS nebo 3630 IDS musí být objednány samostatně, navíc je vyžadován bezdrátový modul IDS WLM M (665-0423).

Informace o dodávce: CO₂ absorber NHP 600 is no longer included in the sets, and sodium hydroxide pellets NHP 600 (209140) have to be ordered separately. Please contact your local Avantor representative for more information.
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR