Tlačiť

Stoddardovo rozpúšťadlo (ASTM D235 Typ 1) suitable for use in the testing of petroleum products by astm methods

Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí

30694HCEA 0 EUR
30694HC 306946X
Stoddardovo rozpúšťadlo (ASTM D235 Typ 1) suitable for use in the testing of petroleum products by astm methods
Stoddardovo rozpúšťadlo (ASTM D235 Typ 1)

White spirit (BSS 245) Type A 1976

Teplota varu: 135…220 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –15 °C
Hustota: 0,79 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 30 °C (ot. pohárek)
OSN: 1300
ADR: 3,III

Order Now

Výsledky špecifikačného testu

Density (15/4) 0.770 - 0.790

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR