Tlačiť

Copper (II) ethylenediamine complex 1 mol/l (3 N) vodný roztok, TECHNICAL

Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí

24991.290EA 767.3 EUR
24991.290
Copper (II) ethylenediamine complex 1 mol/l (3 N) vodný roztok, TECHNICAL
Copper (II) ethylenediamine
Vzorec: Cu(H₂NCH₂CH₂NH₂)₂(OH)₂
Mw: 217,76 g/mol
Hustota: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00274628
Číslo CAS: 14552-35-3
OSN: 1761
ADR: 8 (6.1),II

Order Now

Výsledky špecifikačného testu

Density (20/4) 1.096 - 1.100
Mol proportion (Ethylenediamine/Cu) 1.96 - 2.04

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR