Tlačiť

Hydroxid sodný 3 mol/l (3 N) vodný roztok

Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí

5657.5000EA 78.01 EUR
5657.5001 5657.5000
Hydroxid sodný 3 mol/l (3 N) vodný roztok
Hydroxid sodný
Vzorec: NaOH
Mw: 40 g/mol
Teplota varu: 109 °C (1013 hPa)
Hustota: ≤1,11 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003548
Číslo CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
OSN: 1824
ADR: 8,II

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR