Tlačiť

Petrolether, 63 - 95 °C, TECHNICAL

Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí

87125.360EA 53.14 EUR
87125.360 87125.320 87125.460
Petrolether, 63 - 95 °C, TECHNICAL
Ropný líh
Teplota varu: 60…95 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: < –40 °C
Hustota: 0,67 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: –21 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00081849
Číslo CAS: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
OSN: 1268
ADR: 3,II
REACH: 01-2119475514-35

Order Now

Výsledky špecifikačného testu

Distillation (min. 90 %) 60 - 95 °C
Evaporation residue Max. 60 ppm

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR