Tlačiť

Sada košů pro zpracování běžného laboratorního skla

Dodávateľ: Miele
141-0149EA 0 EUR
141-0149 141-0148
Sada košů pro zpracování běžného laboratorního skla
Koše a košíky Koše drátěné
K dispozici jsou dvě sady košů: Sada košů E 195 je navržena pro spotřebiče bez nuceného sušení proudem vzduchu (např. G7883) a E 196 pro spotřebiče s nuceným sušením proudem vzduchu) např. G7883 CD). Dvě sady jsou rozlišeny dle připojení sušící jednotky, značeny w TA (s připojením sušení) nebo bez TA (bez připojení sušení).

Two basket sets are available: The E 195 basket set is designed for appliances without forced-air drying (e.g. G7883) and the E 196 for appliances with forced-air drying (e.g. G7883 CD). The two sets are distinguished by the connection to the drying unit, signified by w TA (with drying connection) or w/o TA (without drying connection).

  • Univerzální nakládka: koncept umožňuje připravit univerzální laboratorní sklo, jako jsou láhve, úzkohrdlé skleněné nádobí, odměrné láhve, odměrné skleněné nádobí, kádinky atd. do jedné nakládky
  • vysoké laboratorní sklo lze připravit odstraněním horního koše
  • současné čištění baněk a jejich víček/zátek; čištění baněk ve vstřikovacím koši a čištění víček/zátek v horním koši
  • velmi ekonomický přípravný proces čištění na 2 úrovních

Složení sady E 195: 1 x horní koš O 195/otevřený prázdný předek, mobilní vstřikovací jednotka 1x E 356 1ú2 multifunkční, 1/2 nástavec 2× AK 12, 1/2 nástavec 1× E 106

Složení sady E 196: 1 x horní koš  O195/prázdný, zepředu otevřený, 1 x mobilní vstřikovací jednotka 1ú2 multifunkční w TA, 2 × nástavec  AK 12 1/2, 1 × nástavec  E 106 1/2.

Technická data komponent ze sad:
O 195 VWR: Horní koš/otevřený přední (prázdný): Horní koš se zabudovaným ostřikovacím ramenem a prostorem pro různé nástavci. ŠxHxV : 531×475×215 mm.
E 356 VWR: mobilní vstřikovací jednotka 1/2 multifunkční: Vstřikovací koš E 356 Miele VWR je bez připojení sušení. Polovina pro úzkohrdlé sklo, polovina pro další vložky. Volný prostor s horním košem, 284 mm, volný prostor bez horního koše, 488 mm.
E 388 VWR: mobilní vstřikovací jednotka 1/2 multifunkční TA: Některé funkce jako E 356, ale E 388 má připojení pro horkovzdušnou sušící jednotku.
1/2 vložka AK 12: Pro nálevky, kádinky, širokohrdlé baňky atd. ŠxHxV: 225×442×67/127 mm.
1/2 nástavec E 106: Pro různé laboratorní sklo (úzkohrdlé sklo, odměrná baňka atd.). ŠxHxV : 195×430×186 mm.

O 195 VWR: Upper basket/open front (empty): Upper basket with built-in spray arm and space for various inserts. W×D×H: 531×475×215 mm.

E 356 VWR: Mobile injection unit 1/2 multipurpose: The E 356 Miele-VWR injector basket is without drying connection. Half for narrow necked glassware, half for other inserts. Clearance with upper basket, 284 mm; clearance without upper basket, 488 mm.

E 388 VWR: Mobile injection unit 1/2 multipurpose TA: Same features of the E 356 but the E 388 has the connection for hot-air drying unit.

AK 12 insert 1/2: For funnels, beakers, wide necked flasks etc. W×D×H: 225×442×67/127 mm.

E 106 insert 1/2: For various laboratory glassware (narrow necked glassware, measuring flasks etc.). W×D×H: 195×430×186 mm.

  • Universal loading: The concept allows for universal laboratory glassware, such as bottles, narrow-necked glassware, measuring glasses, beakers etc. to be prepared in one single batch
  • Tall laboratory glassware can be prepared by removing the upper basket
  • Simultaneous cleaning of flasks and their tops/plugs; cleaning of flasks in the injector basket and cleaning of the tops/plugs in the upper basket
  • Highly economical preparation process by cleaning on 2 levels
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR