Tlačiť

Methanol-D4 (99.8% D) for NMR spectroscopy

Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí

87157.0006EA 60.32 EUR
87157.0006 87157.0100 87157.0025 87157.0010 87157.0011
Methanol-D4 (99.8% D) for NMR spectroscopy
Methanol-D4
Vzorec: D₃COD
Mw: 36,01 g/mol
Teplota varu: 65,3 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –99 °C
Hustota: 0,888 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 11 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00044637
Číslo CAS: 811-98-3
EINECS: 212-378-6
OSN: 1230
ADR: 3 (6.1),II

Order Now

Výsledky špecifikačného testu

Obsah (bezvodá substance) Min. 99,9 %
Izotopické obohacení (FT NMR 400 MHz)(D) Min. 99,80 %
Voda (HDO+D2O) Max. 0,03 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR