Tlačiť

Tetrahydrofuran-D8 (99.5% D) for NMR spectroscopy

Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí

87158.0010EA 209.68 EUR
87158.0010
Tetrahydrofuran-D8 (99.5% D) for NMR spectroscopy
Tetrahydrofuran-D8
Vzorec: C₄D₈O
Mw: 80,04 g/mol
Teplota varu: 65 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –108 °C
Hustota: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: -17 °C (ot. pohárek)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00044238
Číslo CAS: 1693-74-9
EINECS: 216-898-4
OSN: 2056
ADR: 3,II

Order Now

Výsledky špecifikačného testu

Obsah (bezvodá substance) Min. 99,9 %
Izotopické obohacení (FT NMR 400 MHz)(D) Min. 99,50 %
Voda (HDO+D2O) Max. 0,0500 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR