Tlačiť

Přenosné membrány, Biodyne®

Dodávateľ: Pall Laboratory
Biodyne® A Biodyne® Plus Biodyne® Biodyne® C Biodyne® B
732-3006EA 542.91 EUR
732-3006 732-3028 732-3017 732-3011 732-3010 732-3030 732-3016 732-2974 732-3018 732-3024
Přenosné membrány, Biodyne®
Membrány transferové
Transferové membrány Biodyne® jsou velmi senzitivní a mají nízké pozadí pro lepší detekci a rozlišení. Jsou ideálníi pro detekci nukleových kyselin.

  • membrány nepraskají, nezmenšují se, ani netrhají při podrobení se mnoha cyklům hybridizace, odstranění sondy a znovu připojení sondy
  • uvnitř hydrofilní pro snadné smáčení
  • vynikající výkon s radioaktivními (membrána Biodyne® B) a neradioaktivními (membrána Biodyne® A) detekčními systémy

Membrána Biodyne® A (amfoterní nylon 6.6): Membránový zeta potenciál může být modulován změnami pH. Ideální pro jednu sondu nebo mnoho rehybridizací a aplikace, kde pozadí je rušivé.

Membrána Biodyne® B (pozitivně-nabitý nylon 6.6): Póry povrchů jsou hustě zaplněny kvarterními amoniovými skupinami. Nejvyšší citlivost pro aplikace s nukleovými kyselinami.

Membrána Biodyne® C (negativně-nabitý nylon 6.6): Mohou být derivatizovány kopulačními reakcemi skrze karboxylové skupiny na pórech povrchů.

Membrána Biodyne® Plus (pozitivně-nabitý nylon 6.6 s vysokým isoelektrickým bodem): S některými neradioaktivními detekčními systémy je více citlivá než membrána Biodyne® A, ale vykazuje nižší pozadí než membrána Biodyne® B. Obzvláště vhodné pro reverzní blotting a aplikace ELISA.

Transferové membrány Biodyne® jsou resistentní k běžným rozpouštědlům jako je aceton, alkohol, chlorované alifatické uhlovodíky, formamid, 2 M hydroxid sodný, DMSO a dimethylformamid. Nejsou kompatibilní s koncentrovanou kyselinou mravenčí (>50%), kyselinou chlorovodíkovou (>4 M), oxidačními činnidly a s pH <2 při dlouhých expozicích (dny až týdny).
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR