Tlačiť

Olovo ≥99.998% (metals basis), wire, Puratronic®, Ø 0.5 mm (0.02 in)

Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí

11902.G5EA 215.04 EUR
11902.G5 11902.G1
Olovo ≥99.998% (metals basis), wire, Puratronic®, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Olovo
Vzorec: Pb
Mw: 207,2 g/mol
Teplota varu: 1740 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 327 °C
Hustota: 11,3437 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00134050
Číslo CAS: 7439-92-1
EINECS: 231-100-4
Merck Index: 12,05410

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR