Tlačiť

jod ≥99%, GPR RECTAPUR®, resublimed

Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí

24755.181EA 82.24 EUR
24755.181 24755.294 24755.460
jod ≥99%, GPR RECTAPUR®, resublimed
jod
Vzorec: I₂
Mw: 253,81 g/mol
Teplota varu: 184,3 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 114 °C
Hustota: 4,9 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011355
Číslo CAS: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
OSN: 3495
ADR: 8 (6.1),III
REACH: 01-2119485285-30
Merck Index: 13,05036

Order Now

Výsledky špecifikačného testu

Assay Min. 99 %
Non-volatile residue Max. 0.05 %
Cl + Br (as Cl) Max. 0.025 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR