Tlačiť

Kyselina chlorovodíková 30%, TECHNICAL

Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí

20251.365EA 57.4 EUR
20251.365 20251.445
Kyselina chlorovodíková 30%, TECHNICAL
Kyselina chlorovodíková
Vzorec: HCl
Mw: 36,46 g/mol
Teplota varu: 110 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –30 °C
Hustota: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011324
Číslo CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
OSN: 1789
ADR: 8,II
REACH: 01-2119484862-27

Order Now

Výsledky špecifikačného testu

Assay 29 - 31 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR