Tlačiť

Hydroxid sodný 50% vodný roztok, GPR RECTAPUR®

Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí

84522.320EA 81.65 EUR
84522.320
Hydroxid sodný 50% vodný roztok, GPR RECTAPUR®
Hydroxid sodný
Vzorec: NaOH
Mw: 40 g/mol
Teplota varu: 119…135 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 9…10 °C
Hustota: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003548
Číslo CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
OSN: 1824
ADR: 8,II

Order Now

Výsledky špecifikačného testu

Assay 47 - 51 %
Sodium carbonate Max. 0.5 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 50 ppm

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR