Tlačiť

(3,3,3-Trifluoropropyl)trimethoxysilane ≥97%

Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování

L16671.06EA 84.99 EUR
L16671.06 L16671.14
(3,3,3-Trifluoropropyl)trimethoxysilane ≥97%
(3,3,3-Trifluoropropyl)trimethoxysilane
Vzorec: F₃CCH₂CH₂Si(OCH₃)₃
Mw: 218,25 g/mol
Teplota varu: 144 °C
Hustota: 1,140
Teplota vzplanutia: 38 °C (100 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00039266
Číslo CAS: 429-60-7
EINECS: 207-059-3
ADR: 3,III

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR