Tlačiť

Tributylphenyltin

Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí

ACRO370230100EA 123.84 EUR
ACRO370230100 ACRO370230500 ACRO370230010
Tributylphenyltin
Tributylphenyltin
Vzorec: C₁₈H₃₂Sn
Mw: 367,16 g/mol
Teplota varu: 125…128 °C (,1 mmHg)
Hustota: 1,125 g/cm³
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00134394
Číslo CAS: 960-16-7
OSN: 2788
ADR: 6.1,III

Order Now

Výsledky špecifikačného testu

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5150 to 1.5170 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR