Tlačiť

Butanon ≥99%, TECHNICAL

Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí

25654.292EA 25.18 EUR
25654.320 25654.292 25654.361
Butanon ≥99%, TECHNICAL
Methyl ethyl ketone
Vzorec: C₂H₅COCH₃
Mw: 72,11 g/mol
Teplota varu: 79,6 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –86 °C
Hustota: 0,8054 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: –4 °C (DIN 51755 Part 1)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011648
Číslo CAS: 78-93-3
EINECS: 201-159-0
OSN: 1193
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457290-43
Merck Index: 12,06149
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/03/79/720379.jpg

Order Now

Výsledky špecifikačného testu

Assay Min. 99 %
Boiling point 79 - 80 °C
Density (20/4) 0.804 - 0.807

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR