Tlačiť

Aceton ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC

Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí

Synonymá: Propanone

Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.

20067.400EA 174.73 EUR
20067.400 20067.320 20067.290
Aceton ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC
Aceton
Vzorec: CH₃COCH₃
Mw: 58,08 g/mol
Teplota varu: 56,2 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –95,4 °C
Hustota: 0,792 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: <–20 °C (ot. pohárek)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008765
Číslo CAS: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
OSN: 1090
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471330-49
Merck Index: 13,00067
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/07/720607.jpg

Jednoduchý spôsob, ako objaviť chemický produkt

Vyhľadávanie chemikálií podľa metódy (HPLC, GC, Metal traces, XRF atď.), značky (VWRc, Merck atď.) alebo kategórie produktu (normy, chromatografia atď.)

Otestujte ich a presvedčte sa sami

Order Now

Výsledky špecifikačného testu

Assay (on anhydrous substance) Min. 99.8 %
Acidity Max. 0.0005 meq/g
Alkalinity Max. 0.0002 meq/g
Evaporation residue Max. 5 ppm
Water Max. 0.2 %
Absorbance (345 nm) Max. 0.3
Absorbance (350 nm) Max. 0.1
Absorbance (360 nm) Max. 0.01
Transmittance (345 nm) Min. 50 %
Transmittance (350 nm) Min. 80 %
Transmittance (360 nm) Min. 98 %

Jednoduchý spôsob, ako objaviť chemický produkt

Vyhľadávanie chemikálií podľa metódy (HPLC, GC, Metal traces, XRF atď.), značky (VWRc, Merck atď.) alebo kategórie produktu (normy, chromatografia atď.)

Otestujte ich a presvedčte sa sami

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR