Tlačiť

Kyselina octová 99.8% for biochemistry

Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí

ACRO148930025EA 0 EUR
ACRO148930025 ACRO148930010
Kyselina octová 99.8% for biochemistry
Kyselina octová
Vzorec: H₃CCOOH
Mw: 60,05 g/mol
Teplota varu: 117…118 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 16…16,5 °C
Hustota: 1,048 g/cm³
Teplota vzplanutia: 40 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00036152
Číslo CAS: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
OSN: 2789
ADR: 8,II
REACH: 01-2119475328-30
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/31/15/723115.jpg

Order Now

Výsledky špecifikačného testu

Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
UV (neat)
UV at 260 nm A: ≤0.1
UV at 280 nm A: ≤0.02
Color scale ≤10 APHA
Titration with NaOH ≥99.7 %
Dilution test Passes test
Chloride (Cl) ≤1 ppm
Sulfate (SO4) ≤1 ppm
Cadmium (Cd) ≤0.1 ppm
Iron (Fe) ≤0.2 ppm
Nickel (Ni) ≤0.1 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
KMnO4-reducing substance Passes test
K2Cr2O7-reducing substance Passes test

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR