Tlačiť

Kyselina mravenčí ≥98%, GPR RECTAPUR®

Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí

20320.295EA 48.93 EUR
20320.295 20320.364 20320.320
Kyselina mravenčí ≥98%, GPR RECTAPUR®
Kyselina mravenčí
Vzorec: HCO₂H
Mw: 46,03 g/mol
Teplota varu: 100…101 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 8,2…8,4 °C
Hustota: 1,22 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 48 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003297
Číslo CAS: 64-18-6
EINECS: 200-579-1
OSN: 1779
ADR: 8 (3),II
REACH: 01-2119491174-37
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/37/23/723723.jpg

Order Now

Výsledky špecifikačného testu

Assay Min. 98 %
Refractive index (20°C) 1.370 - 1.372
Acetic acid Max. 0.2 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 100 ppm
Evaporation residue Max. 100 ppm
Cl (Chloride) Max. 20 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR