Tlačiť

Kyselina stearová, powder, TECHNICAL

Dodávateľ: VWR Chemicals
Varování

20666.290EA 45.27 EUR
20666.290 20666.460
Kyselina stearová, powder, TECHNICAL
Kyselina stearová
Vzorec: C₁₈H₃₆O₂
Mw: 284,48 g/mol
Teplota varu: 361 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 67 °C
Hustota: 0,94 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 196 °C (ot. pohárek)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00002752
Číslo CAS: 57-11-4
EINECS: 200-313-4
REACH: 01-2119543894-28
Merck Index: 12,08959
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/40/06/724006.jpg

Order Now

Výsledky špecifikačného testu

Stearic and palmitic acid Min. 90 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR