Tlačiť

Diethylether stabilizovaný, TECHNICAL, rectified

Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí


Stabilizácia: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol) 4-10 ppm

23807.366EA 87.68 EUR
23807.366 23807.550 23807.468
Diethylether stabilizovaný, TECHNICAL, rectified
Diethylether
Vzorec: (CH₃CH₂)₂O
Mw: 74,12 g/mol
Teplota varu: 35 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –123 °C
Hustota: 0,7135 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: –40 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011646
Číslo CAS: 60-29-7
EINECS: 200-467-2
OSN: 1155
ADR: 3,I
REACH: 01-2119535785-29
Merck Index: 12,03852
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/02/58/730258.jpg

Order Now

Výsledky špecifikačného testu

Identifikace splňuje test

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR