Tlačiť

1-Butanol ≥98.5%, GPR RECTAPUR®

Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí

20808.462EA 0 EUR
20808.462 20808.360 20808.291 20808.325
1-Butanol ≥98.5%, GPR RECTAPUR®
1-Butanol
Vzorec: H₃C(CH₂)₂CH₂OH
Mw: 74,12 g/mol
Teplota varu: 117,6 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –89 °C
Hustota: 0,812 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 30 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002964
Číslo CAS: 71-36-3
EINECS: 200-751-6
OSN: 1120
ADR: 3,III
REACH: 01-2119484630-38
Merck Index: 13,01539
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/07/44/730744.jpg

Order Now

Výsledky špecifikačného testu

Assay Min. 98.5 %
Boiling point 117 - 119 °C
Density (20/4) 0.807 - 0.812
Evaporation residue Max. 100 ppm

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR