Tlačiť

2-Propanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC

Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí


Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.

20880.290EA 66.94 EUR
BDH20880.400 20880.290 20880.320 20880.400 BDH20880.100E
2-Propanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC
2-Propanol
Vzorec: (CH₃)₂CHOH
Mw: 60,1 g/mol
Teplota varu: 82 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –89 °C
Hustota: 0,786 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 12 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011674
Číslo CAS: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
OSN: 1219
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457558-25
Merck Index: 13,05228
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/19/69/731969.jpg

Jednoduchý spôsob, ako objaviť chemický produkt

Vyhľadávanie chemikálií podľa metódy (HPLC, GC, Metal traces, XRF atď.), značky (VWRc, Merck atď.) alebo kategórie produktu (normy, chromatografia atď.)

Otestujte ich a presvedčte sa sami

Order Now

Výsledky špecifikačného testu

Assay (GC) Min. 99.8 %
Acidity Max. 0.0005 meq/g
Alkalinity Max. 0.0002 meq/g
Evaporation residue Max. 5 ppm
Water Max. 0.1 %
Absorbance (220 nm) Max. 0.3
Absorbance (230 nm) Max. 0.1
Absorbance (250 nm) Max. 0.02
Transmittance (220 nm) Min. 50 %
Transmittance (230 nm) Min. 80 %
Transmittance (250 nm) Min. 98 %

Jednoduchý spôsob, ako objaviť chemický produkt

Vyhľadávanie chemikálií podľa metódy (HPLC, GC, Metal traces, XRF atď.), značky (VWRc, Merck atď.) alebo kategórie produktu (normy, chromatografia atď.)

Otestujte ich a presvedčte sa sami

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR