Tlačiť

2-Propanol ≥98%, TECHNICAL

Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí

20922.466EA 290.94 EUR
20922.466 20922.411 20922.930 20922.368 20922.557 20922.364 20922.320
2-Propanol ≥98%, TECHNICAL
2-Propanol
Vzorec: (CH₃)₂CHOH
Mw: 60,1 g/mol
Teplota varu: 82 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –89 °C
Hustota: 0,786 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 12 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011674
Číslo CAS: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
OSN: 1219
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457558-25
Merck Index: 13,05228
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/19/69/731969.jpg

Order Now

Výsledky špecifikačného testu

Assay Min. 98 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR