Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Vaša relácia uplynula. Pre Vašu bezpečnosť sme Vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?

Dispersers, LABOR-PILOT 2000/4

Dodávateľ: IKA
DISPAX-REACTOR®
The LABOR-PILOT is a compact and multi-purpose inline laboratory dispersing machine. It is designed for solid-liquid mixing, homogenising, emulsifying, suspending and wet milling. The LABOR-PILOT 2000/4 is suitable for wide range of applications, particularly in the chemical, cosmetic, pharmaceutical, plastics, colours and food industries. It is uniquely designed with advanced technology and is available with six interchangeable modules.

  • Flexibility and ease of use: One machine suits for many applications and variety of processes
  • Together with inline machines of 2000 series enables seamless transition of processes from laboratory to production while retaining the product quality
  • Easy and quick exchange of the modules as well as conversion to a complete working plant
  • CIP and SIP capable
  • Integral electronic control via LABOR-PILOT-CONTROLLER

It can be customized to fit particular procedural demands. Important process parameters such as circumferential speed, tools and mixing chamber geometry are structurally identical to those of the IKA 2000 inline production machines: UTL, DR, DRS, MHD, MK and MKO. Therefore, the LABOR-PILOT ensures a reliable scale-up by offering the possibility to work with the same method from formulation development to mass production. The laboratory dispersing machine LABOR-PILOT 2000/4 can be upgraded to a high-speed dispersing machine with the LABOR-PILOT-CONTROLLER.

The LABOR-PILOT 2000/4 differs from the alternative PROCESS-PILOT 2000/4 machine due to the applied seal technology and two additional process modules for powder entry in recirculation mode. For working under pressure/vacuum and with elevated temperatures or abrasive materials, we recommend the machine PROCESS-PILOT. The basic inline machine is equipped with the single-stage dispersing module ULTRA-TURRAX® UTL. It is best suited for batch applications and can be adapted for the manufacturing of dispersions from coarse to fine. Compared to a conventional stirrer, the mixing time is reduced by up to 50%. Depending on the application, the basic unit can be modified quickly with different working modules.

The DISPAX-REACTOR® DR module converts the LABOR-PILOT into a multi-stage high capacity dispersing machine for fine particle size reduction. With just one pass, the module DR does typically achieve fine dispersions with an extremely narrow particle size distribution. It also guarantees an optimum homogeneity, which is an important pre-condition for the long-time stability of emulsions or suspensions.

The MHD module is designed for a fully continuous incorporation of powders into liquids. By use of this module, the mixing relation of solid and liquid should be volumetrically or gravimetrically controlled. Depending on the product characteristics, dispersions with viscosities up to 50 Pas or solid contents up to 80% can be achieved just after one pass.

The Colloid Mill MK and Cone Mill MKO modules are used for wet or fine milling of hard and granular raw materials or for the production of finest emulsions as well as for improving of quality of finished dispersions. The MK module consists of two cones with differently directed flow channels on their surfaces. The cones can be shifted against each other to a minimum distance, thus varying friction as well as flow capacity. By adjusting the milling gap, the achievable particle size can be controlled. The MKO module works on the same principle as the MK module except the outlet area of its cones is coated with abrasion-resistant tungsten carbide. This results in an enlarged friction surface that enables to produce even finer suspensions at reduced flow. 

OBJEDNAŤ

Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Opis Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
Dispersers, LABOR-PILOT with clamp connection 1 IKAAU103694

LABOR-PILOT Controller
Opis Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
Controller, 1,5 kW, LABOR-PILOT 1 IKAAT054916

Modules
Opis Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
DISPAX-REACTOR® module for LABOR-PILOT 1 IKAAT055013
MHD module for LABOR-PILOT 1 IKAAT055142
MK module for LABOR-PILOT 1 IKAAT054917
MKO module for LABOR-PILOT 1 IKAAT061069
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF

ŠPECIFIKÁCIE

Model LABOR-PILOT 2000/4
Volume H₂O (ml) Flow capacity: 300 - 700 l/h
Rozsah otáčok (min-1) 3160 - 13750 (with PILOT controller)
Motor rating (W) 1500
ŠxH×V (mm) 450×250×350
Hmotnosť (kg) 36

DOPLNKY

Rozšíriť všetko / Schovať všetko

Accessories for Dispersers, LABOR-PILOT 2000/4
Opis Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
Anchor stirrer for LABOR-PILOT 1 IKAAT058564
Blind nut DN 15 for LABOR-PILOT 1 IKAAT056484
Circulating bend with intermediate piece for LABOR-PILOT 1 IKAAT057796
Funnel for LABOR-PILOT 1 IKAAT056458
Generator, 2G, for module UTL 1 IKAAT055001
Generator, 2P, for module UTL 1 IKAAT055002
Generator, 4M for module UTL 1 IKAAT054949
Generator, 6F, for module UTL 1 IKAAT055000
Hose nozzle DN 15 for LABOR-PILOT 1 IKAAT056486
Hose nozzle K / M DN 25 for continuous operation of LABOR-PILOT 1 IKAAT057251
Milling tool WCCO-coated for module MKO 1 IKAAT061389
Sealing set for circulation bend for LABOR-PILOT 1 IKAAT056730
Sealing set O-rings FFPM / FEP for module UTL 1 IKAAT056680
Sealing set O-rings of FFPM / FEP for module DISPAX-REACTOR® 1 IKAAT056688
Sealing set O-rings of FFPM / FEP for module MHD 1 IKAAT056691
Sealing set O-rings of FFPM / FEP for module MK 1 IKAAT056694
Sealing set O-rings of FFPM / FEP for module MKO 1 IKAAT061084
Sealing set O-rings standard for module UTL 1 IKAAT056678
Sealing set O-rings standard of Viton® for module DISPAX-REACTOR® 1 IKAAT056687
Sealing set O-rings standard of Viton® for module MHD 1 IKAAT056689
Sealing set O-rings standard of Viton® for module MK 1 IKAAT056693
Shaft sealing rig, PTFE, for modules DISPAX-REACTOR®, UTL,MHD, MK and MKO 1 IKAAT054617
Spiral gearing milling tool for module MK 1 IKAAT056698
Standard sealing set O-rings, Viton®, for module MKO 1 IKAAT061081
Telescopic stand for LABOR-PILOT 1 IKAAT055330
Three way stop cock for LABOR-PILOT 1 IKAAT056482
Two way ball valve for LABOR-PILOT 1 IKAAT056468
Wipers for anchor stirrer, PTFE, for LABOR-PILOT 1 IKAAT058714
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF

Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo
 

Všeobecné obchodné podmienky

1. Platnosť

Tieto Všeobecné obchodné a dodacie podmienky platia pre celé obchodovanie spoločnosti VWR International GmbH, t.j. konkrétne pre chemikálie, reagencie a diagnostické produkty, ako aj všeobecný laboratórny spotrebný materiál, vrátane zariadení na používanie týchto produktov a poradenstva. Zadaním objednávky zákazník neodvolateľne akceptuje tieto podmienky, ktorých úprava vyžaduje náš písomný súhlas.

Ak bol určitý obchod uzavretý na základe týchto Všeobecných obchodných a dodacích podmienok, tieto budú platiť aj pre následné obchodovanie, dokonca aj keď na ne nebude odkazované.

Ak vystupujeme ako zastúpenie iných spoločností, najmä spoločnosti Merck KgaA, Darmstadt, pre takýto sprostredkovaný obchod budú tiež platiť všeobecné podmienky danej spoločnosti (takzvaná rozšírená výhrada vlastníctva s ohľadom na nároky, ktoré vyplývajú z predaja tovaru, ktorý ostáva vlastníctvom spoločnosti VWR, až kým nebude úplne zaplatený, je z pohľadu rakúskych zákonov považovaná za nedohodnutú pre dodávky do Rakúska).  

Neuznávame všeobecné podmienky našich zákazníkov, dokonca aj keď ich explicitne neodmietame v určitom konkrétnom prípade.

2. Ponuky

Naše ponuky a cenníky sú predmetom zmeny. Objednávky od našich zákazníkov, aj keď sú na základe našich ponúk, sa stanú záväznými, len keď budú nami písomne potvrdené alebo keď budú zrealizované.

3. Zrušenie / Vrátenie tovaru

Z dôvodu rýchlej dodávky v zásade nie je možné rušenie objednávok. Ak nákupná objednávka (objednávka) bude výnimočne zrušená so vzájomným súhlasom bez stanovenia poplatku za jej zrušenie, poplatok za zrušenie, ktorý má zákazník zaplatiť, je vo výške 20 % alebo 36,00 EUR ako základnej sumy plus daň z pridanej hodnoty. Toto ustanovenie neoprávňuje zákazníka na jednostranné zrušenie zmluvy (objednávky). Tovar bez chýb môže byť vrátený spoločnosti VWR International GmbH len s jej výslovným súhlasom a so zaplateným prepravným. Chladený tovar je vo všeobecnosti vylúčený z vracania.

4. Termíny dodávok, oneskorenie a nedodanie

Snažíme sa dodržiavať nami definované termíny dodávok, no keďže dodávka nezávisí len na nás, nemôžeme dávať akékoľvek záväzné prísľuby. Doba dodania bude predĺžená vyššou mocou a všetkými prekážkami, ktoré nemôžeme  ovplyvniť rozumnými prostriedkami.

Predĺžené termíny dodávok nebudú oprávňovať našich zákazníkov, aby vznášali nároky na náhradu škôd, no naši zákazníci môžu, ak bol termín dodávky predĺžený o viac než štyri týždne, a to výlučne z dôvodu našej chyby, odstúpiť od zmluvy doporučenou poštou. Takéto odstúpenie nadobudne účinnosť, ak nezrealizujeme dodávku v rozumnej predlženej dobe aspoň štyroch týždňov. Zákazník nebude oprávnený vznášať akékoľvek ďalšie nároky.

5. Dodávka, vylúčenie odškodnenia

Tovar bude dodaný v štandardnej komerčnej kvalite. Je prípustné rozumné množstvo čiastkových dodávok. V prípade nákupu podľa vzoriek alebo vzorky, vlastností vzoriek alebo vzorky nie sú garantované. Je vylúčená akákoľvek právna zodpovednosť za vhodnosť dodaného tovaru pre účely zamýšľané zákazníkom, ako aj za škody spôsobené produktom alebo jeho spracovaním. Je najmä vylúčená naša právna zodpovednosť za materiálne škody na základe zákona o právnej zodpovednosti za produkt. Je tiež vylúčená naša právna zodpovednosť za škody vzniknuté následkom poradenstva. Reklamácie zákazníkov môžu byť vo všeobecnosti posudzované, len keď boli zadané písomné objednávky.

6. Preprava a prenos rizika

Dodávka bude realizovaná ex works, prepravné poplatky budú hradené kupujúcim. Z dôvodu zvýšených nákladov na manipuláciu bude v prípade malých objednávok pod 150,00 EUR účtovaná paušálna suma vo výške 15,00 EUR. Ak má zákazník špeciálne požiadavky týkajúce sa druhu prepravy, napr. expresnú prepravu, budú účtované dodatočné náklady.

Riziko bude prenesené na zákazníka, keď tovar bude odovzdaný špeditérovi alebo prepravcovi, v každom prípade keď opustí sklad.

7. Použitie

Produkty, ktoré dodávame, sú určené na používanie v súlade s dokumentáciou a špecifikáciami výrobcu na základe výlučnej zodpovednosti používateľa. Jednako v prípade niektorých špecifických produktov (účinných farmaceutických látok) spoločnosť VWR ako distribútor nie je schopný plniť dané požiadavky (európske smernice pre medicínske produkty na humánne a veterinárne použitie vyrobené v súlade so SVP) a nemôže predávať takéto produkty.

Produkty, ktoré dodávame, sa nemôžu používať ako účinné látky v humánnej alebo veterinárnej medicíne. Na použitie ako farmaceutické, kozmetické alebo potravinárske prísady, pomocné látky pre poľnohospodárstvo, pesticídy alebo látky na použitie v domácnostiach zákazník musí kontaktovať miestnu obchodnú organizáciu spoločnosti VWR.

Naši zákazníci, ktorí zamýšľajú používať tieto produkty pre farmaceutické, kozmetické alebo akékoľvek iné použitie, musia vykonávať svoje vlastné vnútorné kontroly na zabezpečenie, že sú v súlade s ich miestnymi zákonmi a predpismi (napr. Európskym liekopisom, atď.).

Spoločnosť VWR International nebude v žiadnom prípade právne zodpovedná, ak zákazník použije určitý produkt, ktorý nie je vhodný pre dané zamýšľané použitie.

Je zodpovednosťou zákazníka dodržať všetky platné zdravotné, bezpečnostné a iné predpisy a prijať adekvátne kroky v súvislosti so skladovaním, manipuláciou, predajom a používaním produktov.

8. Vyhlásenie zákazníka o dekontaminácii

Prístroje alebo iné materiály, ktoré sú odovzdávané spoločnosti VWR, musia byť dekontaminované zákazníkom alebo koncovým používateľom. Dekontaminácia sa potvrdzuje vyhlásením o dekontaminácii, ktoré sprevádza zásielku.

Za škodu akéhokoľvek druhu, ktorá bola spôsobená chýbajúcim vyčistením a/alebo dekontamináciou, je plne právne zodpovedný zákazník, resp. koncový používateľ.

Každý vlastník prístroja je povinný posunúť ďalej túto informáciu v prípade jeho predaja alebo opustenia.

Pre vracanie opakovanie použiteľných obalov platí výlučne bod 8.

9. Systém refundácie

Opakovane použiteľné obaly alebo nádoby („opakovane použiteľné obaly“) ostávajú vlastníctvom príslušného dodávateľa a sú ponechávané zákazníkovi len na zapožičanie.

Spoločnosť VWR si vyhradzuje právo požadovať zálohy za vratné obaly. Ich výška je v súlade so špecifikáciami príslušného dodávateľa. Záloha bude kompletne refundovaná pri vrátení nepoškodených, úplne vyprázdnených vratných obalov so zaplatenou spätnou prepravou.

V prípade, že vratný obal nebude vrátený alebo bude vrátený poškodený a/alebo bol zákazníkom použitý pre iné než zamýšľané použitie, zákazník zneplatní svoj nárok na refundáciu zálohy. Vzniknuté náklady spoločnosti VWR na vyčistenie alebo zneškodnenie vratných obalov, ktoré neboli úplne vyprázdnené alebo použité pre ich zamýšľaný účel, bude znášať zákazník.


10. Ceny a platba

K cenám bude pripočítavaná daň z pridanej hodnoty.

V prípade značného zvýšenia cien po uzavretí zmluvy budeme mať nárok na obdobné zvýšenie cien. U objednávok pod 1 000,00 EUR si vyhradzujeme právo zdržať sa samostatného potvrdenia objednávky.

Nákupná cena musí byť zaplatená bez zľavy do 14 dní po dátume faktúry.

Budeme však oprávnení realizovať dodávku len po zaplatení vopred alebo po zaplatení pri dodávke bez povinnosti uviesť pre to dôvody.

Ak akceptujeme zmenky alebo šeky, robíme tak len kvôli platbe. Platba bude považovaná za uskutočnenú až po definitívnom zúčtovaní šeku. Diskontné poplatky a úrok budú znášané zákazníkom.

Poplatky za bankové prevody budú znášané zákazníkom.

Ak zákazník bude meškať ohľadom akéhokoľvek zmluvného záväzku voči nám, všetky faktúry sa stanú okamžite splatnými. V prípade oneskorenej platby bude účtovaný úrok vo výške úroku v banke za prečerpanie v danom čase, no v každom prípade minimálne 12 % plus DPH.

Námietky týkajúce sa tovaru neoprávňujú zadržať platbu. Zákazník nebude mať nárok na akúkoľvek kompenzáciu za iné reklamácie.


11. Výhrada vlastníctva

Všetok nami dodaný tovar ostane našim vlastníctvom až do úplného zaplatenia. Ak takýto tovar, ktorý ostáva našim vlastníctvom, bude spracovaný našim zákazníkom, daný majetok bude rozdelený priamo úmerne k hodnotovým podielom v čase spracovávania.

12. Záruka

Bez ohľadu na fakt, či náš zákazník je fyzická osoba alebo nie, pre vzájomné transakcie budú platiť záručné ustanovenia zo zákona. Náhrada následných škôd spôsobených chybami v dodanom tovare bude vylúčená.

13. Miesto plnenia, miestna príslušnosť

Miestom plnenia všetkých služieb je Viedeň. V prípade sporu, ktorý vyvstane z alebo v spojení s našim zmluvným vzťahom alebo jeho zrušením, výhradnú príslušnosť na prvom stupni bude mať súd príslušnej jurisdikcie pre Viedeň 1.


VWR International GmbH
Graumanngasse 7
1150 Viedeň
Telefón: +43 1 97 002 - 0
Fax: +43 1 97 002 - 600
E-mail: info.at@vwr.com
Internet: www.vwr.com

Viedeň, máj 2018

Reg. č.: FN 189903 w
Obchodný súd vo Viedni
IČ DPH: ATU 48152305
Č. DVR: 1034731
Č. ARA: 2158
Č. ERA: 50478

 

 

 

Print These Terms