Tlačiť

Ethanol absolute ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM®, gradient grade for HPLC

Dodávateľ: VWR Chemicals

Nebezpečí


Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.

153385EEA 59.16 EUR
153385EDP 153385E 153386FDP 153386F
Ethanol absolute ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM®, gradient grade for HPLC
Ethanol

Pozor: WARNING : This alcohol is regulated. Please contact VWR.

Vzorec: H₃CCH₂OH
Mw: 46,07 g/mol
Teplota varu: 78,3 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –117 °C
Hustota: 0,7895 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 12 °C (ot. pohárek)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003568
Číslo CAS: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
OSN: 1170
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457610-43
Merck Index: 12,03806

Jednoduchý spôsob, ako objaviť chemický produkt

Vyhľadávanie chemikálií podľa metódy (HPLC, GC, Metal traces, XRF atď.), značky (VWRc, Merck atď.) alebo kategórie produktu (normy, chromatografia atď.)

Otestujte ich a presvedčte sa sami

Order Now

Výsledky špecifikačného testu

Assay (calculated on anhydrous) Min. 99.8 %
Acidity Max. 0.0001 meq/g
Alkalinity Max. 0.0003 meq/g
Evaporation residue Max. 10 ppm
Water Max. 0.2 %
Absorbance (250 nm.) Max. 0.05
Absorbance (280 nm.) Max. 0.01
Transmittance (220 nm.) Min. 50%
Transmittance (225 nm.) Min. 60%
Transmittance (240 nm.) Min. 85%
Transmittance (250 nm.) Min. 90%
Transmittance (from 260 nm.) Min. 98%
Transmittance (280 nm.) Min. 98%
Gradient (254 nm.) Max. 2 mAU.

Jednoduchý spôsob, ako objaviť chemický produkt

Vyhľadávanie chemikálií podľa metódy (HPLC, GC, Metal traces, XRF atď.), značky (VWRc, Merck atď.) alebo kategórie produktu (normy, chromatografia atď.)

Otestujte ich a presvedčte sa sami

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR