Tlačiť

Methanol ≥98.5%, TECHNICAL

Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí

20903.930EA 0 EUR
20903.930 20903.368 20903.550 20903.461 20903.415 20903.290
Methanol ≥98.5%, TECHNICAL
Methanol
Vzorec: CH₃OH
Mw: 32,04 g/mol
Teplota varu: 64,6 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –98 °C
Hustota: 0,7918 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 11 °C (ot. pohárek)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004595
Číslo CAS: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
OSN: 1230
ADR: 3 (6.1),II
REACH: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/33/12/733312.jpg

Order Now

Výsledky špecifikačného testu

Obsah Min. 98,5 %
Odparek Max. 0,015 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR