Tlačiť

n-Heptan ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC

Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí


Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.

24539.290EA 112.08 EUR
24539.290 24539.320 BDH24539.400
n-Heptan ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC
n-Heptane
Vzorec: H₃C(CH₂)₅CH₃
Mw: 100,2 g/mol
Teplota varu: 98,4 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –90,6 °C
Hustota: 0,6838 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: –4 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009544
Číslo CAS: 142-82-5
EINECS: 205-563-8
OSN: 1206
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457603-38
Merck Index: 13,04679
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/64/15/736415.jpg

Jednoduchý spôsob, ako objaviť chemický produkt

Vyhľadávanie chemikálií podľa metódy (HPLC, GC, Metal traces, XRF atď.), značky (VWRc, Merck atď.) alebo kategórie produktu (normy, chromatografia atď.)

Otestujte ich a presvedčte sa sami

Order Now

Výsledky špecifikačného testu

Assay (on anhydrous substance) Min. 99 %
Acidity Max. 0.0005 meq/g
Alkalinity Max. 0.0002 meq/g
Evaporation residue Max. 10 ppm
Water Max. 100 ppm
Absorbance (210 nm) Max. 0.3
Absorbance (220 nm) Max. 0.1
Absorbance (245 nm) Max. 0.01
Transmittance (210 nm) Min. 50 %
Transmittance (220 nm) Min. 80 %
Transmittance (245 nm) Min. 98 %

Jednoduchý spôsob, ako objaviť chemický produkt

Vyhľadávanie chemikálií podľa metódy (HPLC, GC, Metal traces, XRF atď.), značky (VWRc, Merck atď.) alebo kategórie produktu (normy, chromatografia atď.)

Otestujte ich a presvedčte sa sami

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR