Tlačiť

Voda nuclease-free

Dodávateľ: VWR Chemicals

436912CEA 53.17 EUR
436912C
Voda nuclease-free
Voda

Water, nuclease-free, molecular biology grade (RNase, DNase and protease tested).

Vzorec: H₂O
Mw: 18,02 g/mol
Teplota varu: 100 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 0 °C
Hustota: 1 g/cm³ (4 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011332
Číslo CAS: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 12,10175

Order Now

Výsledky špecifikačného testu

Osmolality (mOsm/kg) Max. 3
DNases Not detected
RNases Not detected
Proteases Not detected

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR