Tlačiť

Hydroxid sodný ≥98%, pellets, GPR RECTAPUR®

Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí

28245.265EA 21.58 EUR
28245.265 28245.298 28245.460 28245.320 28245.367
Hydroxid sodný ≥98%, pellets, GPR RECTAPUR®
Hydroxid sodný
Vzorec: NaOH
Mw: 40 g/mol
Teplota varu: 1390 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 323 °C
Hustota: 2,13 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003548
Číslo CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
OSN: 1823
ADR: 8,II
REACH: 01-2119457892-27
Merck Index: 14,08627

Order Now

Výsledky špecifikačného testu

Assay Min. 98 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Total N (Nitrogen) Max. 5 ppm
CO3 (as Na2CO3) Max. 1.0 %
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 20 ppm
SiO4 (as SiO2) Max. 100 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Al (Aluminium) Max. 10 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
K (Potassium) Max. 0.1 %
Pb (Lead) Max. 5 ppm

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR