Tlačiť

Kyselina sírová ≥95%, TECHNICAL

Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí

20685.330EA 62.31 EUR
20685.330 20685.360 20685.295 20685.513
Kyselina sírová ≥95%, TECHNICAL
Kyselina sírová
Vzorec: H₂SO₄
Mw: 98,08 g/mol
Teplota varu: 330 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 10,38 °C
Hustota: 1,84 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064589
Číslo CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
OSN: 1830
ADR: 8,II
REACH: 01-2119458838-20
Merck Index: 14,08974

Order Now

Výsledky špecifikačného testu

Assay Min. 95 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR