Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Vaša relácia uplynula. Pre Vašu bezpečnosť sme Vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?

Ergonomic mats, basic bubble and basic smooth

Dodávateľ: VWR Collection
VWR®
These mats are made of low density polyurethane providing an ergonomic, anti-fatigue profile. Bubble mats are designed for dry, non critical environments, reducing trip hazards, body aches, quality issues and sick leave. The smooth, flat mats are ideal for dry, non critical environments where sitting and standing work areas are combined, or where carts or trolleys must be used.

  • Moulded bevelled edges will not curl up, thus eliminating trip hazards
  • Any size or any shape - will always be one piece: No overlapping or worn out connecting mats
  • Ergonomic design stimulates the body to increase blood circulation and alertness
  • Silicone- and latex-free
  • Warranty up to 3 years

Certifikace: DIN 53505, EN ISO 527-1, ASTM D 624
 

OBJEDNAŤ

Rozšíriť všetko / Schovať všetko

Basic Bubble
D × Š Hrúbka Farba Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
1200×1200 mm 15 mm Grey 1 115-1185
1200×1500 mm 15 mm Grey 1 115-1186
1200×1800 mm 15 mm Grey 1 115-1187
1200×2100 mm 15 mm Grey 1 115-1188
1200×2400 mm 15 mm Grey 1 115-1189
1200×2700 mm 15 mm Grey 1 115-1190
1200×3000 mm 15 mm Grey 1 115-1191
1200×3300 mm 15 mm Grey 1 115-1192
1200×3600 mm 15 mm Grey 1 115-1193
1200×4200 mm 15 mm Grey 1 115-1195
1200×4500 mm 15 mm Grey 1 115-1196
1200×4800 mm 15 mm Grey 1 115-1197
1200×5100 mm 15 mm Grey 1 115-1198
1200×5400 mm 15 mm Grey 1 115-1199
1200×5700 mm 15 mm Grey 1 115-1200
1200×6000 mm 15 mm Grey 1 115-1201
600×1200 mm 15 mm Grey 1 115-1150
600×1500 mm 15 mm Grey 1 115-1151
600×1800 mm 15 mm Grey 1 115-1152
600×2100 mm 15 mm Grey 1 115-1153
600×2400 mm 15 mm Grey 1 115-1154
600×2700 mm 15 mm Grey 1 115-1155
600×3000 mm 15 mm Grey 1 115-1156
600×3300 mm 15 mm Grey 1 115-1157
600×3600 mm 15 mm Grey 1 115-1158
600×3900 mm 15 mm Grey 1 115-1159
600×4200 mm 15 mm Grey 1 115-1160
600×4500 mm 15 mm Grey 1 115-1161
600×5100 mm 15 mm Grey 1 115-1163
600×5400 mm 15 mm Grey 1 115-1164
600×5700 mm 15 mm Grey 1 115-1165
600×6000 mm 15 mm Grey 1 115-1166
600×900 mm 15 mm Grey 1 115-1149
900×1200 mm 15 mm Grey 1 115-1168
900×1500 mm 15 mm Grey 1 115-1169
900×1800 mm 15 mm Grey 1 115-1170
900×2100 mm 15 mm Grey 1 115-1171
900×2400 mm 15 mm Grey 1 115-1172
900×2700 mm 15 mm Grey 1 115-1173
900×3000 mm 15 mm Grey 1 115-1174
900×3300 mm 15 mm Grey 1 115-1175
900×3600 mm 15 mm Grey 1 115-1176
900×3900 mm 15 mm Grey 1 115-1177
900×4200 mm 15 mm Grey 1 115-1178
900×4500 mm 15 mm Grey 1 115-1179
900×4800 mm 15 mm Grey 1 115-1180
900×5100 mm 15 mm Grey 1 115-1181
900×5400 mm 15 mm Grey 1 115-1182
900×5700 mm 15 mm Grey 1 115-1183
900×6000 mm 15 mm Grey 1 115-1184
900×900 mm 15 mm Grey 1 115-1167

Basic Smooth
D × Š Hrúbka Farba Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
1200×1200 mm 11 mm Grey 1 115-1238
1200×1500 mm 11 mm Grey 1 115-1239
1200×1800 mm 11 mm Grey 1 115-1240
1200×1800 mm 11 mm Grey 1 115-1249
1200×1800 mm 11 mm Grey 1 115-1255
1200×2100 mm 11 mm Grey 1 115-1241
1200×2400 mm 11 mm Grey 1 115-1242
1200×2700 mm 11 mm Grey 1 115-1243
1200×3000 mm 11 mm Grey 1 115-1244
1200×3300 mm 11 mm Grey 1 115-1245
1200×3600 mm 11 mm Grey 1 115-1246
1200×3900 mm 11 mm Grey 1 115-1247
1200×4200 mm 11 mm Grey 1 115-1248
1200×4800 mm 11 mm Grey 1 115-1254
1200×5400 mm 11 mm Grey 1 115-1256
1200×5700 mm 11 mm Grey 1 115-1257
1200×6000 mm 11 mm Grey 1 115-1258
600×1200 mm 11 mm Grey 1 115-1203
600×1500 mm 11 mm Grey 1 115-1204
600×1800 mm 11 mm Grey 1 115-1205
600×2100 mm 11 mm Grey 1 115-1206
600×2400 mm 11 mm Grey 1 115-1207
600×2700 mm 11 mm Grey 1 115-1208
600×3000 mm 11 mm Grey 1 115-1209
600×3300 mm 11 mm Grey 1 115-1210
600×3600 mm 11 mm Grey 1 115-1211
600×3900 mm 11 mm Grey 1 115-1212
600×4500 mm 11 mm Grey 1 115-1214
600×4800 mm 11 mm Grey 1 115-1215
600×5100 mm 11 mm Grey 1 115-1216
600×5400 mm 11 mm Grey 1 115-1217
600×5700 mm 11 mm Grey 1 115-1218
600×6000 mm 11 mm Grey 1 115-1219
600×900 mm 11 mm Grey 1 115-1202
900×1200 mm 11 mm Grey 1 115-1221
900×1500 mm 11 mm Grey 1 115-1222
900×1800 mm 11 mm Grey 1 115-1223
900×2100 mm 11 mm Grey 1 115-1224
900×2400 mm 11 mm Grey 1 115-1225
900×2700 mm 11 mm Grey 1 115-1226
900×3000 mm 11 mm Grey 1 115-1227
900×3300 mm 11 mm Grey 1 115-1228
900×3600 mm 11 mm Grey 1 115-1229
900×3900 mm 11 mm Grey 1 115-1230
900×4200 mm 11 mm Grey 1 115-1231
900×4500 mm 11 mm Grey 1 115-1232
900×4800 mm 11 mm Grey 1 115-1233
900×5100 mm 11 mm Grey 1 115-1234
900×5400 mm 11 mm Grey 1 115-1235
900×5700 mm 11 mm Grey 1 115-1236
900×6000 mm 11 mm Grey 1 115-1237
900×900 mm 11 mm Grey 1 115-1220
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF

Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo
 

Všeobecné obchodné podmienky

1. Platnosť

Tieto Všeobecné obchodné a dodacie podmienky platia pre celé obchodovanie spoločnosti VWR International GmbH, t.j. konkrétne pre chemikálie, reagencie a diagnostické produkty, ako aj všeobecný laboratórny spotrebný materiál, vrátane zariadení na používanie týchto produktov a poradenstva. Zadaním objednávky zákazník neodvolateľne akceptuje tieto podmienky, ktorých úprava vyžaduje náš písomný súhlas.

Ak bol určitý obchod uzavretý na základe týchto Všeobecných obchodných a dodacích podmienok, tieto budú platiť aj pre následné obchodovanie, dokonca aj keď na ne nebude odkazované.

Ak vystupujeme ako zastúpenie iných spoločností, najmä spoločnosti Merck KgaA, Darmstadt, pre takýto sprostredkovaný obchod budú tiež platiť všeobecné podmienky danej spoločnosti (takzvaná rozšírená výhrada vlastníctva s ohľadom na nároky, ktoré vyplývajú z predaja tovaru, ktorý ostáva vlastníctvom spoločnosti VWR, až kým nebude úplne zaplatený, je z pohľadu rakúskych zákonov považovaná za nedohodnutú pre dodávky do Rakúska).  

Neuznávame všeobecné podmienky našich zákazníkov, dokonca aj keď ich explicitne neodmietame v určitom konkrétnom prípade.

2. Ponuky

Naše ponuky a cenníky sú predmetom zmeny. Objednávky od našich zákazníkov, aj keď sú na základe našich ponúk, sa stanú záväznými, len keď budú nami písomne potvrdené alebo keď budú zrealizované.

3. Zrušenie / Vrátenie tovaru

Z dôvodu rýchlej dodávky v zásade nie je možné rušenie objednávok. Ak nákupná objednávka (objednávka) bude výnimočne zrušená so vzájomným súhlasom bez stanovenia poplatku za jej zrušenie, poplatok za zrušenie, ktorý má zákazník zaplatiť, je vo výške 20 % alebo 36,00 EUR ako základnej sumy plus daň z pridanej hodnoty. Toto ustanovenie neoprávňuje zákazníka na jednostranné zrušenie zmluvy (objednávky). Tovar bez chýb môže byť vrátený spoločnosti VWR International GmbH len s jej výslovným súhlasom a so zaplateným prepravným. Chladený tovar je vo všeobecnosti vylúčený z vracania.

4. Termíny dodávok, oneskorenie a nedodanie

Snažíme sa dodržiavať nami definované termíny dodávok, no keďže dodávka nezávisí len na nás, nemôžeme dávať akékoľvek záväzné prísľuby. Doba dodania bude predĺžená vyššou mocou a všetkými prekážkami, ktoré nemôžeme  ovplyvniť rozumnými prostriedkami.

Predĺžené termíny dodávok nebudú oprávňovať našich zákazníkov, aby vznášali nároky na náhradu škôd, no naši zákazníci môžu, ak bol termín dodávky predĺžený o viac než štyri týždne, a to výlučne z dôvodu našej chyby, odstúpiť od zmluvy doporučenou poštou. Takéto odstúpenie nadobudne účinnosť, ak nezrealizujeme dodávku v rozumnej predlženej dobe aspoň štyroch týždňov. Zákazník nebude oprávnený vznášať akékoľvek ďalšie nároky.

5. Dodávka, vylúčenie odškodnenia

Tovar bude dodaný v štandardnej komerčnej kvalite. Je prípustné rozumné množstvo čiastkových dodávok. V prípade nákupu podľa vzoriek alebo vzorky, vlastností vzoriek alebo vzorky nie sú garantované. Je vylúčená akákoľvek právna zodpovednosť za vhodnosť dodaného tovaru pre účely zamýšľané zákazníkom, ako aj za škody spôsobené produktom alebo jeho spracovaním. Je najmä vylúčená naša právna zodpovednosť za materiálne škody na základe zákona o právnej zodpovednosti za produkt. Je tiež vylúčená naša právna zodpovednosť za škody vzniknuté následkom poradenstva. Reklamácie zákazníkov môžu byť vo všeobecnosti posudzované, len keď boli zadané písomné objednávky.

6. Preprava a prenos rizika

Dodávka bude realizovaná ex works, prepravné poplatky budú hradené kupujúcim. Z dôvodu zvýšených nákladov na manipuláciu bude v prípade malých objednávok pod 150,00 EUR účtovaná paušálna suma vo výške 15,00 EUR. Ak má zákazník špeciálne požiadavky týkajúce sa druhu prepravy, napr. expresnú prepravu, budú účtované dodatočné náklady.

Riziko bude prenesené na zákazníka, keď tovar bude odovzdaný špeditérovi alebo prepravcovi, v každom prípade keď opustí sklad.

7. Použitie

Produkty, ktoré dodávame, sú určené na používanie v súlade s dokumentáciou a špecifikáciami výrobcu na základe výlučnej zodpovednosti používateľa. Jednako v prípade niektorých špecifických produktov (účinných farmaceutických látok) spoločnosť VWR ako distribútor nie je schopný plniť dané požiadavky (európske smernice pre medicínske produkty na humánne a veterinárne použitie vyrobené v súlade so SVP) a nemôže predávať takéto produkty.

Produkty, ktoré dodávame, sa nemôžu používať ako účinné látky v humánnej alebo veterinárnej medicíne. Na použitie ako farmaceutické, kozmetické alebo potravinárske prísady, pomocné látky pre poľnohospodárstvo, pesticídy alebo látky na použitie v domácnostiach zákazník musí kontaktovať miestnu obchodnú organizáciu spoločnosti VWR.

Naši zákazníci, ktorí zamýšľajú používať tieto produkty pre farmaceutické, kozmetické alebo akékoľvek iné použitie, musia vykonávať svoje vlastné vnútorné kontroly na zabezpečenie, že sú v súlade s ich miestnymi zákonmi a predpismi (napr. Európskym liekopisom, atď.).

Spoločnosť VWR International nebude v žiadnom prípade právne zodpovedná, ak zákazník použije určitý produkt, ktorý nie je vhodný pre dané zamýšľané použitie.

Je zodpovednosťou zákazníka dodržať všetky platné zdravotné, bezpečnostné a iné predpisy a prijať adekvátne kroky v súvislosti so skladovaním, manipuláciou, predajom a používaním produktov.

8. Vyhlásenie zákazníka o dekontaminácii

Prístroje alebo iné materiály, ktoré sú odovzdávané spoločnosti VWR, musia byť dekontaminované zákazníkom alebo koncovým používateľom. Dekontaminácia sa potvrdzuje vyhlásením o dekontaminácii, ktoré sprevádza zásielku.

Za škodu akéhokoľvek druhu, ktorá bola spôsobená chýbajúcim vyčistením a/alebo dekontamináciou, je plne právne zodpovedný zákazník, resp. koncový používateľ.

Každý vlastník prístroja je povinný posunúť ďalej túto informáciu v prípade jeho predaja alebo opustenia.

Pre vracanie opakovanie použiteľných obalov platí výlučne bod 8.

9. Systém refundácie

Opakovane použiteľné obaly alebo nádoby („opakovane použiteľné obaly“) ostávajú vlastníctvom príslušného dodávateľa a sú ponechávané zákazníkovi len na zapožičanie.

Spoločnosť VWR si vyhradzuje právo požadovať zálohy za vratné obaly. Ich výška je v súlade so špecifikáciami príslušného dodávateľa. Záloha bude kompletne refundovaná pri vrátení nepoškodených, úplne vyprázdnených vratných obalov so zaplatenou spätnou prepravou.

V prípade, že vratný obal nebude vrátený alebo bude vrátený poškodený a/alebo bol zákazníkom použitý pre iné než zamýšľané použitie, zákazník zneplatní svoj nárok na refundáciu zálohy. Vzniknuté náklady spoločnosti VWR na vyčistenie alebo zneškodnenie vratných obalov, ktoré neboli úplne vyprázdnené alebo použité pre ich zamýšľaný účel, bude znášať zákazník.


10. Ceny a platba

K cenám bude pripočítavaná daň z pridanej hodnoty.

V prípade značného zvýšenia cien po uzavretí zmluvy budeme mať nárok na obdobné zvýšenie cien. U objednávok pod 1 000,00 EUR si vyhradzujeme právo zdržať sa samostatného potvrdenia objednávky.

Nákupná cena musí byť zaplatená bez zľavy do 14 dní po dátume faktúry.

Budeme však oprávnení realizovať dodávku len po zaplatení vopred alebo po zaplatení pri dodávke bez povinnosti uviesť pre to dôvody.

Ak akceptujeme zmenky alebo šeky, robíme tak len kvôli platbe. Platba bude považovaná za uskutočnenú až po definitívnom zúčtovaní šeku. Diskontné poplatky a úrok budú znášané zákazníkom.

Poplatky za bankové prevody budú znášané zákazníkom.

Ak zákazník bude meškať ohľadom akéhokoľvek zmluvného záväzku voči nám, všetky faktúry sa stanú okamžite splatnými. V prípade oneskorenej platby bude účtovaný úrok vo výške úroku v banke za prečerpanie v danom čase, no v každom prípade minimálne 12 % plus DPH.

Námietky týkajúce sa tovaru neoprávňujú zadržať platbu. Zákazník nebude mať nárok na akúkoľvek kompenzáciu za iné reklamácie.


11. Výhrada vlastníctva

Všetok nami dodaný tovar ostane našim vlastníctvom až do úplného zaplatenia. Ak takýto tovar, ktorý ostáva našim vlastníctvom, bude spracovaný našim zákazníkom, daný majetok bude rozdelený priamo úmerne k hodnotovým podielom v čase spracovávania.

12. Záruka

Bez ohľadu na fakt, či náš zákazník je fyzická osoba alebo nie, pre vzájomné transakcie budú platiť záručné ustanovenia zo zákona. Náhrada následných škôd spôsobených chybami v dodanom tovare bude vylúčená.

13. Miesto plnenia, miestna príslušnosť

Miestom plnenia všetkých služieb je Viedeň. V prípade sporu, ktorý vyvstane z alebo v spojení s našim zmluvným vzťahom alebo jeho zrušením, výhradnú príslušnosť na prvom stupni bude mať súd príslušnej jurisdikcie pre Viedeň 1.


VWR International GmbH
Graumanngasse 7
1150 Viedeň
Telefón: +43 1 97 002 - 0
Fax: +43 1 97 002 - 600
E-mail: info.at@vwr.com
Internet: www.vwr.com

Viedeň, máj 2018

Reg. č.: FN 189903 w
Obchodný súd vo Viedni
IČ DPH: ATU 48152305
Č. DVR: 1034731
Č. ARA: 2158
Č. ERA: 50478

 

 

 

Print These Terms