Tlačiť

2,2'-Bithiophene ≥98%

Dodávateľ: Thermo Scientific

A12335.14EA 584.78 EUR
A12335.14 A12335.03 A12335.06
2,2'-Bithiophene ≥98%
2,2'-Bithiophene
Vzorec: C₈H₆S₂
Mw: 166,27 g/mol
Teplota varu: 260 °C
Teplota tavenia: 30…33 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005414
Číslo CAS: 492-97-7
EINECS: 207-767-2

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR