Tlačiť

Média kultivační pro použití při testu plnění

Dodávateľ: VWR, part of Avantor

VWR®
AX0110088EA 2419.26 EUR
AX0110088 AX0110087 881124ZA AX0110086 AX021416
Média kultivační pro použití při testu plnění
Média mikrobiologická Připravená mikrobiologická média Média připravená v láhvích
Ověření aseptického zpracování by mělo zahrnovat simulační test s použitím živného média, známý jako test plnění média nebo simulace média. Výběr živného média by měl být proveden na základě množství vyrobeného produktu a selektivity, jasnosti, koncentrace a vhodnosti pro sterilizaci. Test simulace procesu by měl co nejpodobněji napodobovat rutinní aseptický výrobní proces a zahrnovat všechny kritické následné výrobní kroky. Testy simulace procesu by se obvykle měly opakovat dvakrát ročně za směnu a proces. Počet kontejnerů použitých pro výplně médií by měl být dostatečný, aby umožnil platné vyhodnocení. U malých šarží by se počet nádob na výplně médií měl rovnat alespoň velikosti šarže produktu.

  • Média připravená k použití šetří čas a snižují rizika spojená s přípravou médií
  • Sterilita a plodnost podle mezinárodních požadavků a pokynů pro validaci výplně médií

Certifikácie: V souladu s požadavky BSE/TSE.
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR