Tlačiť

Hydroxid sodný 10 mol/l (10 N) vodný roztok, Reagent Grade

Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí

E584-100MLEA 73.16 EUR
E584-100ML E584-500ML
Hydroxid sodný 10 mol/l (10 N) vodný roztok, Reagent Grade
Hydroxid sodný
Vzorec: NaOH
Mw: 40 g/mol
Teplota varu: 109 °C (1013 hPa)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003548
Číslo CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
OSN: 1824
ADR: 8,II

Order Now

Výsledky špecifikačného testu

Acid Titration 9900 mmol/l – 10100 mmol/l

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR