Tlačiť

Detergenty a čisticí prostředky, LABWASH® Premium

Dodávateľ: VWR Chemicals

84548.290EA 24.29 EUR
84548.290 84549.365 84551.320 84549.320 84557.290 84556.360 84548.410 84546.320 84547.320 84550.440 84550.320 84547.410 84554.320 84549.410 84546.410 84551.440 84553.320 84554.360 84550.410 85831.360 84552.360 84545.360 84861.410 84551.365 84556.410 84553.360 84550.410BOM 84553.410 84555.360 84547.360 84549.360 84553.365 84550.365 84545.410 84545.320 84555.365 84551.360 84556.365 84550.360 84546.360 84552.365 84551.410 84552.410 84557.410
Detergenty a čisticí prostředky, LABWASH® Premium
Prostředky čistící Detergenty a povrchové čističe
Compact HDPE canisters (845xx.365) are compatible with Miele dosing cabinets.

  • dokonalé čištění laboratorního skla bez zbytků nečistoty
  • vynikající čisticí účinek při nízkém dávkování
  • bez NTA (bez nitrilotrioctové kyseliny)
  • chrání životní prostředí, aktivní složky jsou biologicky odbouratelné
  • pro neutralizaci zásaditých čisticích prostředků je na opláchnutí k dispozici kyselý koncentrát

pH hodnota při 1% koncentraci
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR