Tlačiť

Aceton ≥99.8%, SPECTRONORM for spectroscopy

Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí

Synonymá: Propanone

Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.

84700.320EA 164.94 EUR
84700.320
Aceton ≥99.8%, SPECTRONORM for spectroscopy
Aceton
Vzorec: CH₃COCH₃
Mw: 58,08 g/mol
Teplota varu: 56,2 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –95,4 °C
Hustota: 0,792 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: <–20 °C (ot. pohárek)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008765
Číslo CAS: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
OSN: 1090
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471330-49
Merck Index: 13,00067
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/07/720607.jpg

Order Now

Výsledky špecifikačného testu

Assay (GC) Min. 99.8 %
Acidity Max. 0.0005 meq/g
Evaporation residue Max. 5 ppm
Water Max. 0.2 %
Transmittance (330 nm) Min. 20 %
Transmittance (340 nm) Min. 85 %
Transmittance (350 nm) Min. 98 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR