Tlačiť

J.T.Baker® - Robotické špičky vysoké kvality a spotřební materiál od KingFisher™

Objevte vysokou kvalitu robotických špiček od J.T.Baker®, spotřebního materiálu od KingFisher™, mikrodestiček DeepWell a systémů pro práci s kapalinami

Více

Kompatibilní s Hamilton, Tecan a dalšími

Nové!

Hľadali ste: Honeywell Chemicals

2 329  results were found

SearchResultCount:"2329"

Sort Results

Zobraziť zoznam Easy View (Nové)

Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania

Dodávateľ: HONEYWELL CHEMICALS
Opis: Ethylacetát ≥99.5% (by GC), Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., NF, Riedel-de Haën™
Dodávateľ: HONEYWELL CHEMICALS
Opis: Methanol ≥99.7% (by GC), Puriss., meets analytical specification of Ph.Eur., Riedel-de Haën™

VWR® for calibration - Be sure of your results

All standards and Certified reference materials in one complete brochure

Download here

Search by method

Learn more
Dodávateľ: HONEYWELL CHEMICALS
Opis: ACS GENERAL USE SOLVENTS
Dodávateľ: HONEYWELL CHEMICALS
Opis: 1-methyl-2-pyrolidon ≥99.7%, Biotechnology Grade, Burdick & Jackson™
Dodávateľ: HONEYWELL CHEMICALS
Opis: Certified reference material for Karl Fischer titration, exact value on certificate of analysis.
Dodávateľ: HONEYWELL CHEMICALS
Opis: Petrolether, 40-60 °C, Laboratory Reagent
Dodávateľ: HONEYWELL CHEMICALS
Opis: Ethanol absolute (Untaxed) ≥99.8% (by GC), Puriss. p.a., Riedel-de Haën™
Dodávateľ: HONEYWELL CHEMICALS
Opis: Chlorid cínatý dihydrát 98% ACS, Fluka™
Dodávateľ: HONEYWELL CHEMICALS
Opis: TraceSELECT™ Ultra and TraceSELECT
Dodávateľ: HONEYWELL CHEMICALS
Opis: Dusičnan stříbrný 0.1 M AgNO3 (0.1N) vodný roztok ≥99% Reag. Ph. Eur. volumetric solution, Fluka™
Dodávateľ: HONEYWELL CHEMICALS
Opis: 1-Butanol ≥99.9%
Dodávateľ: HONEYWELL CHEMICALS
Opis: N,N-Dimethylformamid ≥99.8% (by GC) for peptide synthesis, Burdick & Jackson™
Dodávateľ: HONEYWELL CHEMICALS
Opis: n-Heptan ≥99%, CHROMASOLV™ for HPLC, Riedel-de Haën™
Dodávateľ: HONEYWELL CHEMICALS
Opis: Chlorid lithný, anhydrous ≥99% ACS, Free-flowing, Fluka™
Katalógové číslo: (34994-2.5L)
Dodávateľ: HONEYWELL CHEMICALS
Opis: Hexan (směs izomerů) ≥85%, CHROMASOLV™ for HPLC
Merná jednotka: 1 * 2,5 L


Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako obmedzovaný a môžu ho kupovať len schválené dodacie účty. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zašlite e-mail regulačnému oddeleniu spoločnosti VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 2 329
no targeter for Bottom